E-metres quadrats


Avui fent una cervesa amb un amic i ex-company de feina, ha aparegut un problema que tenia a la feina per trobar una relació que li demanaven.

Ell treballa en una empresa dedicada al comerç electrònic, un dels clients de la empresa calcula un rati sobre totes les seves botigues físiques, la facturació de l’establiment entre els metres quadrats d’aquest.

Donant-hi una pensada aquest rati no és tant estrambòtic com pot semblar en un primer moment. Només té en compte la profitabilitat de la superfície de l'establiment, quant factura una botiga per metre quadrat, no el cost del lloguer d'aquest ni el sou dels treballadors. Per tant les diferències en els costos en funció de la ubicació de l'establiment o dels sous no influeix a l’hora de comparar la productivitat de cadascuna de les botigues entre elles.

Doncs bé, el problema és que volen trobar una manera de poder comparar  la productivitat de les botigues online amb les botigues físiques.
Com obtenim els e-metres quadrats de la botiga online?

Després de xerrar-ne una estona no hem acabat de trobar-hi el què al tema, però una estona després m'ha vingut una idea. En lloc de tractar els metres quadrats com una mesura de superfície cal fer-ho com una mesura de capacitat i d'aquesta manera el tema està resolt. 

M'explico.

Els metres quadrats d'una botiga física, són directament la capacitat de persones que poden haver-hi dins. Si tenim 100 metres quadrats de botiga i considerem una densitat de persones de 2 per metre quadrat ( estant parades ) tenim que la botiga té una capacitat de 200 persones simultànies.

Per una botiga online, calcular el nombre de persones que poden ser a la botiga simultàniament és trivial, directament és el nombre màxim d'usuaris simultanis que aguanta la plataforma sense col·lapsar-se. 

Ja tenim dues xifres amb les mateixes unitats i sabem la manera de convertir-les en metres quadrats. Si podem tenir 1000 usuaris simultanis a la botiga online i hem definit una densitat de persona per metre quadrat de 2. Directament tenim que la botiga online equival a una botiga física de 500 metres quadrats.

Un cop trobada aquesta relació, podem veure que sembla coincidir amb la realitat. Si jo tinc una botiga física i vull fer-la més gran per tal que hi càpiga més gent i vendre més hauré de fer una inversió per tal d'ampliar-la. Com hi haurà més gent a dins, tindré més ventes i per tant més ingressos. El rati de productivitat prodrà siguir sent el mateix o variar. Per a la botiga online, si vull tenir més clients simultanis haure d'invertir en la plataforma que suporta la botiga per tal d'adequar-la a la nova capacitat i així també augmentar els ingressos i el rati de productivitat també variarà o no.

Deixem completament de banda, tots els altres temes relacionats doncs no són el motiu de l'escrit, les visites a la botiga online ( la gent que hi ha a la botiga ), la conversió de visites a compres, la gestió de la capacitat de la plataforma ( la mida de la botiga ).No sé si la idea valdrà o no, però com a mínim m'he entretingut una estona.Sobre la densitat de persones per superfície, un enllaç


EMili

Comentaris