Buzzwords

Buzzword Bingo

buzz·word  (bŭz′wûrd′)
n.
1. A word or phrase connected with a specialized field or group that usually sounds important or technical and is used primarily to impress laypersons: "'Sensitivity' is the buzzword in the beauty industry this fall" (ADWEEK).
2. A stylish or trendy word or phrase.

1. Una paraula o frase relacionada amb un camp específic que normalment sona important o tècnic i s’usa principalment per impressionar els neòfits.
2. Una paraula o frase element o de moda.

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

De petit hem va impressionar molt el concepte “PC-multimèdia”. En un moment tots els ordinadors de sobretaula havien de ser “PC-multimèdia” i si no ho eren no valien per a res. El que va sorprendre’m realment va ser que aquests super-ordinadors anomenats “PC-multimèdia” eren iguals que els altres en prestacions, però afegien una targeta de so i un lector de cdrom.
Home, sí que és veritat que tenir una targeta de so, enlloc del “beeper” era més agradable, però d’aquí a que fos un super-ordinador i que el meu sense targeta de so no servis ni per fer servir el WordPerfect…

El cas és que des de llavors fins a dia d’avui hi ha hagut molts més casos de “PC-multimèdia”, i en el món actual, on el canvi tecnològic és molt ràpid encara és més habitual que hi hagi aquest tipus de conceptes. Existeix fins i tot una paraula per definir-los “buzzword”.


En molts casos s’ha usat tant el concepte que al final s’ha pervertit el seu significat inicial i dona lloc a malentesos i a situacions conflictives. 

Amb aquest post, vull començar una sèrie dedicada a les “buzzwords”. La idea és intentar explicar el significat real d’alguns d’aquests conceptes que habitualment s’usen de manera genèrica, esbiaixada o simplement perquè queden bé.


Comentaris