Buzzword - Productivitat

Productivitat i empresa
En els darrers temps hem sentit un munt de vegades “ ha disminuït la productivitat de les empreses”, “cal ser més productius”, “hem de guanyar productivitat”. I gairebé sempre després d’aquestes frases apareix, “cal baixar els sous”. Això ha fet que s’acabi associant que la productivitat és inversament proporcional als sous.
 
En els darrers temps hem sentit un munt de vegades “ ha disminuït la productivitat de les empreses”, “cal ser més productius”, “hem de guanyar productivitat”. I gairebé sempre després d’aquestes frases apareix, “cal baixar els sous”. Això ha fet que s’acabi associant que la productivitat és inversament proporcional als sous.

Però, de què estem parlant quan parlem de productivitat?

La productivitat és a la relació existent entre el valor econòmic d’un producte i el cost de fabricar-lo.
Per tant, directament podem veure que els sous dels treballadors estan relacionats amb la productivitat, però compte!!! no és l’únic factor que hi intervé. Per fabricar un producte una empresa usa diverses coses, temps d’una persona, eines, coneixements, … I moltes vegades quan es realitza el càlcul simplista de la productivitat es redueix només al sou.

Un exemple fàcil. Suposem agafem dues persones, A i B. Els paguen 100 euros/hora a cadascú per fer forats en una paret. En A té una perforadora i en B només una barrina. Al final de l’hora, en A  haurà fet milers de forats i en B n’haurà fet centenars ( amb molt d’esforç ). Quina de les dues persones és més productiva? Farem més productiu a B, baixant-li el sou? És aquest realment l’augment de productivitat que volem?

Augmentarem la productivitat de B si li proporcionem una perforadora? Dins dels costos de producció de l'empresa haurem de comptar ara la despesa de la perforadora, suposem que és 10 €/hora. Hem augmentat els costos de producció però també hem augmentat molt el nombre de forats, per tant haurem millorat molt la productivitat de B, sense tocar-li el sou,  podriem fins i tot plantejar-nos d’augmentar-li i seguiria sent més productiu que abans.

I per millorar la productivitat de’n A, sí que haurem de baixar-li el sou!!!! Doncs no. Si per exemple li proporcionem una formació sobre l’ús de la perforadora per tal de treure-li el màxim rendiment,  farà més forats per hora, i també estarem millorant la seva productivitat sense tocar el sou.

Hem veure la productivitat com a productivitat de l’empresa i no només com a productivitat dels treballadors.

En la determinació dels costos del treball cal que contemplem també els costos indirectes. Coses com l’espai de treball, els subministraments, els departaments administratius de l’empresa, etc. Si tenim en compte aquests altres costos podrem trobar altres solucions a l’augment de la productivitat. Un de molt senzill és la implementació de teletreball. És necessari que tothom estigui dins de la mateixa oficina durant un període d’hores? Seria factible només anar a l’oficina en determinades circumstàncies? Això faria que l’espai necessari fos més petit i per tant també el seu cost.

Per altre banda, també caldrà qüestionar, els mètodes i processos que s’estan usant. És possible que si enlloc de fer-ho així ho fem axà millorem? Moltes vegades un petit canvi en la manera de fer les coses aporta una millora gran en el resultat total.

Per tal de millorar la productivitat doncs, cal obrir tot el ventall de possibilitats el màxim possible, només hem de tenir clar que estem jugant amb 3 factors, costos , valor econòmic i quantitat de producte. Dins d’aquestes limitacions hem de ser capaços de trobar la millor relació possible per augmentar la productivitat de l'empresa. Cal trobar solucions imaginatives a aquests problemes, doncs aquestes solucions moltes vegades marquen la diferència entre el bon i el mal funcionament de les empreses.

Tot i que amb algunes excepcions crec que moltes vegades el reduir sou amb l’excusa de la productivitat, és símptoma d’uns mals directius o de mala fe.


Comentaris