Compres i contractació de serveis al departament d’IT

Compres IT


Tècniques i eines per gestionar i realitzar de manera eficaç la compra i contractació de serveis a les tecnologies de la informació.

Sovint al departament d’IT se li encarrega la gestió de les compres, fins i tot a vegades aquelles que no estan directament vinculades amb el departament. Aquest fet pot estar relacionat amb diverses causes però en qualsevol cas, implica que el departament d’IT ha d’adquirir coneixements que habitualment estaven fora del seu àmbit. Els departaments d’IT estan experimentant una important evolució, se estan ubicant al centre de les empreses, com a peça tranversal, diferenciadora i sovint crítica. En aquest nou departament d’IT, ja no és possible un coneixement especialitzat, és necessari adquirir noves competències. Aquest curs descriu la funció de compres i tots els camps que hi estan involucrats. Aquest coneixement ha de servir per definir i executar les compres d’una manera adequada però també ens ha de permetre adquirir aquest coneixement transversal que en l’actualitat és tant necessari per a qualsevol departament d’IT.
Amb aquest objectiu es defineix aquest curs, aportar els coneixements de tots els camps que formen part de la gestió de les compres, financers, legals, de gestió de costos, etc, de tal manera que es puguin executar les compres de manera eficaç i eficient.
Punts importants que es tractaran en el curs:
 • En què consisteix la funció de compres i quines implicacions té per a l’empresa.
 • Per quins motiu s’encarrega aquesta funció al departament d’IT
 • Quins tipus de productes i serveis es poden adquirir i com els afecta l’estratègia de l’empresa.
 • Quins conceptes financers hem de conèixer per entendre, defensar, proposar i executar les compres.
 • Quines són les particularitats de les compres i contractacions de serveis a IT.
 • En què consisteix un Business Case.
 • Perquè els proveïdors són la peça clau en tot procés de compra. Com classificar-los i quines relacions cal tenir amb ells.
 • Com definir quin criteri cal usar per a l’elecció d’un proveïdor.
 • Quina ha de ser l’estructura bàsica d’un RFP ( request for proposal)
 • Com documentar els processos de compres per a tenir transparència i reduir els riscos.
 • Com establir els nivells de qualitat del servei
 • En que consisteix un procés de millora contínua i com aplicar-lo als processos d’IT.
 • Quins tipus de contractes d’IT existeixen. Quines clàusules específiques són recomanables d’incloure en un contracte de serveis d’IT.
 • Quins són els aspectes legals que hem de tenir en compte a l’hora de contractar un proveïdor.
 • Alguns exemples de programari que existeix per ajudar la gestió de les compres i els proveïdors.

Aquesta és un extracte de la presentació del curs Compres i contractació de serveis al departament d’IT que es realitza on-line per mitjà de la plataforma d’e-learning d’Iniciativas Empresariales.
El proper inici de curs és el 28 de maig i durarà fins el 23 de juliol
Podeu trobar més informació a la web d’Iniciativas Empresariales i en aquest pdf on hi ha el programa complet del curs.


Links d’interès.


Imatge del post de : http://pixabay.com/

Comentaris