La qualitat al món IT

La qualitat al món IT

Un procés de “fabricació d’un producte IT” no segueix les mateixes normes que la fabricació d’un producte industrial.Habitualment quan pensem en la qualitat d’un producte ens ve al cap les característiques que ha de tenir aquest, el compliment de les especificacions i les tasques que haurà de desenvolupar.
Això es tradueix en un procés de control de qualitat que s’encarrega de comprovar que els productes que s’han fabricat compleixen, o són dins dels marges de tolerància que s’han definit per al producte.
Dins del món IT però aquesta perspectiva no té perquè ser vàlida. Si fem la comparativa d’aquest procés de gestió de la qualitat amb un producte creat per IT, tindrem que només estem realitzant una comprovació d’una part del producte i no de la totalitat.
Seguint amb el símil del producte fabricat, quan mirem la qualitat d’un producte d’IT, estem mirant que compleixi unes funcionalitats i unes mètriques prèviament acordades amb el receptor del producte. Aquí tenim els processos habituals de control de qualitat que comproven les funcionalitats, les mètriques que hem definit per a l’execució d’aquest producte, etc.
Fins aquí tot correcte.
Hi ha però dues grans diferències amb un procés de fabricació estàndard que afegeixen molts altres conceptes dins d’un producte IT.
La primera diferència està en el procés de fabricació. En la fabricació d’un producte usem unes màquines que habitualment ha fabricat una altra empresa. Aquestes màquines tenen el seu propi procés de control de qualitat, ens arriben a nosaltres amb unes definicions, unes funcionalitats i unes mètriques per a les quals han estat dissenyades, fabricades i que han passat un control de qualitat per tal d’assegurar que es compleixen.
Quan a IT fabriquem un producte, normalment no només fabriquem el producte sinó que, conceptualment, també fabriquem les màquines que han de fer possible la fabricació d’aquest producte. Així doncs en la pròpia fabricació del producte hi ha la fabricació de les màquines que l’han de fer possible, la infraestructura necessària i el codi que ha de fer possible aquest producte final.
D’aquesta manera cal tenir en compte que aquestes màquines que fabriquem també hauran de tenir un control de qualitat. No podem només fer el control de qualitat del producte final, sinó que cal també comprovar que les màquines estan ben dissenyades i fabricades per poder garantir que el producte final complirà la seva funcionalitat de manera adequada.
La situació amb els productes IT és encara una mica més complexa si tenim en compte la segona diferència entre un procés de fabricació industrial i un de IT.
Tots, o gairebé tots, els productes que fabrica IT no són estàtics sinó dinàmics al llarg del temps. Quan fabriquem un cotxe, aquest objecte seguirà sent el mateix fins que finalitzi la seva vida útil. En canvi quan fabriquem un producte d’IT aquest començarà a evolucionar i a canviar des del mateix instant en que es finalitza la seva fabricació. A IT els productes són dinàmics i evolutius. Un producte IT, pot tenir una vida més o menys llarga, però el que és segur és que al final de la seva vida tindrà poques o cap semblança amb el que era inicialment.
Així doncs tenim que a IT fabriquem un producte del qual nosaltres mateixos en fem les màquines que el faran possible i que des del moment en que surti al mercat tindrà modificacions. Això portat a un entorn de fabricació estàndard d’un bolígraf seria fabricar les màquines que ens permetran fabricar el bolígraf i un cop tenim el bolígraf fet modificar el seu disseny i funcionalitat.
Per tant en un procés de fabricació IT hauríem d’incorporar mecanismes de control de qualitat a nivell intern, fora de l’abast del client final, que comprovin la qualitat també de les màquines que estem dissenyant per tal de fabricar el producte.
Habitualment però la realitat és un altre. El procés de fabricació d’IT ve marcat pel temps, el time-to-market, cal treure el producte el més ràpidament possible i per tant es passa per alt aquest procés de gestió de la qualitat intern. El resultat és que es creen uns productes que compleixen les especificacions inicials però que compliquen el manteniment i l’evolució d’aquest producte en el futur.
Aquesta situació fa que els processos de fabricació IT es centrin en el curt termini, cal tenir el producte final el més aviat possible i no es mira mai el mig termini. A la llarga això impacta en el producte final doncs els costos de manteniment i d’evolució d’aquest producte s’eleven de manera exponencial. El temps necessari inicial per desenvolupar un producte, o de fer les primeres modificacions en la seva evolució no és el mateix que el temps necessari per fer les següents modificacions a mesura que el producte va evolucionant. Sovint per aconseguir unes determinades característiques del producte final es prenen males decisions de disseny per anar més de presa i el resultat és que augmenta la complexitat, l’eficiència i la mantenibilitat de les màquines que fabriquen el producte augmentat els costos.
És necessari doncs, tenir present que la fabricació d’un producte IT no segueix les mateixes normes que un producte industrial i que per tant la gestió de la qualitat tampoc pot seguir els mateixos paràmetres.
Hem de ser capaços de valorar entre el curt-terminisme i les necessitats futures que tindrem per tal que el procés de fabricació IT sigui rendible a mig termini igual que ho és a curt, sinó serà inviable pels costos que implicarà seguir evolucionant un producte.


Imatge del post de : Hasso-Plattner-Institut

Comentaris