Reinventant la roda.

Reinventant la roda.

No sé si és cosa dels humans o de la nostra societat, però tenim la tendència a voler reinventar la roda. Potser és que portem 12000 anys adaptant l’entorn a nosaltres o que la nostra societat ens dona la confiança, però el fet és que contínuament volem refer les coses.

Voler fer canvis i adaptar l’entorn a nosaltres no és negatiu, ans al contrari, és el que ens ha permès avançar fins al punt on estem ara. El que és negatiu és voler començar de zero sempre les coses.

Es contraposen dos de les actituds de la humanitat, la destrucció i l’adaptació. Destruïm-ho tot per fer foc nou, o anem adaptant-ho mica en mica.

Com en tot les generalitzacions acostumen a ser errònies, segur que hi ha moments en que cal fer foc nou i reinventar la roda, però en moltes de les situacions això no és cert, podem adaptar l’entorn a nosaltres o adaptar-nos a l’entorn per tal que tot sigui més beneficiós.

Suposem una empresa que necessita una màquina per fer una tasca específica. Es presenten dues opcions anar comprar una màquina a un dels seus proveïdors que s’adapti a les seves necessitats i modificar els procediments de treball interns per tal d’adaptar-se a la nova màquina o bé fer un nou disseny de màquina, intern o extern, per tal d’obtenir una adaptació perfecte a les maneres de treballar de l’empresa.

En general la decisió que prendrà l’empresa serà la de buscar una màquina i comprar-la,  adaptar els processos de treball a la màquina i configurar-la dins dels paràmetres que permet.

Només en el cas que les necessitats de l’empresa siguin molt específiques i no hi hagi cap màquina al mercat que pugui proporcionar-les s’optarà per fer la màquina a mida. En aquest cas, l’empresa haurà d’estar molt segura que els costos superaran els beneficis, segurament perquè aquesta nova màquina implicarà una gran diferenciació sobre la competència. En aquesta situació és normal que no es trobin màquines per aquesta funció, la màquina forma part dels fonaments de l’empresa.

No tindria sentit que estem parlant de dissenyar una nova màquina per fer una tasca comuna a moltes altres empreses.

Aquest plantejament que sembla tant lògic en el món empresarial deixa de ser-ho moltes vegades quan parlem del món de la tecnologia. Les eines tecnològiques que usen les empreses no es veuen com altres elements de l’empresa, si no com una entitat diferent amb regles i comportaments diferents.

Així ens podem trobar en situacions incongruents on per implementar una eina estàndard dins de l’empresa es demana un nou disseny enlloc d’usar eines ja existents. És una discussió que porta molts anys desenvolupant-se, les aplicacions han de ser fetes a mida o solucions estàndartizades.

La solució al dilema acostuma a ser tant bàsica, que no senzilla, com en l’exemple de la màquina. Aquesta nova infraestructura, aplicació tecnològica, representarà un factor diferencial sobre la competència, o no?

En cas que la resposta a la pregunta anterior sigui afirmativa, si que serà necessari de fer les coses a mida. Però compte en aquest cas no estarem reinventant la roda, estem satisfent una necessitat que no es pot satisfer de cap altre manera, ser més competitius.

Però si la resposta és negativa, no hem de reinventar la roda. La funció que volem implementar ja està dissenyada i pensada, només cal que adaptem els nostres processos de treball a aquesta nova eina. El pas invers, fer una eina que s’adapti als nostres processos de treball és reinventar la roda.

Necessitem una aplicació de facturació. Fantàstic, hi ha un munt de paquets que donen la funció de facturació, i encara més  avui en dia que podem agafar un servei al núvol. Només cal que busquem quin s’adiu més a les nostres necessitats, i adaptar el nostre mode de treball a la nova eina.

“Però, és que la facturació de la meva empresa és molt especial i necessito una cosa feta a mida.” 

Segur que l’empresa és especial, totes ho són, però els processos bàsics de gestió de l’empresa no ho són. La facturació, la comptabilitat, la gestió de magatzems. Tots aquests processos i molts més, estan ja dissenyats i estan en constant evolució per fer-los més efectius. Les eines que hi ha al mercat tenen en compte aquest fet i ja inclouen les millors pràctiques del sector i evolucionen amb ell.

En l’actualitat, la tecnologia avança molt ràpid i a diferència de fa uns anys, no podem pensar que un cop haguem invertit en una infraestructura o una aplicació, aquesta durarà 10 anys sense cap modificació. Hem de tenir clar que qualsevol inversió que fem necessitarà un manteniment continuat i molt probablement reinversions en actualitzacions en el curt termini. A més també serà necessari que es dediqui temps a seguir les evolucions que hi ha en aquests camp, per tal de no perdre el carro de les noves millores que aniran apareixent.

A l’hora de valorar una nova inversió caldrà tenir en compte totes aquestes despeses que apareixeran després de la implementació.

Per a les eines personalitzades aquestes despeses poden ser molt elevades i si l’eina en qüestió no aporta una diferenciació important amb la competència que ens permeti compensar les despeses no serà convenient de fer la inversió.

Les eines que comprem fetes, en canvi, totes aquestes despeses són menors. Les empreses que les comercialitzen ja s’encarreguen de mantenir-les per tal que segueixin evolucionant amb el mercat per no quedar arraconades.

Així abans de voler reinventar rodes és molt important de veure si aquesta nova roda ens aportarà beneficis que compensin el cost que té fer-la de bell nou. Si els motius que hi ha per reinventar aquesta roda, no estan alineats amb aquesta perspectiva i es vol fer per altres motius com ara que la tecnologia que usarem és molt guai, es que ningú millor que jo per entendre les necessitats, es que nosaltres som especials o qualsevol altre motiu no objectiu, aquesta nova roda serà un fracàs.

Molt probablement existeixen aplicacions al núvol, o en local, que amb un cost reduït podran satisfer les nostres necessitats.

Links d’interès.

Links a d’altres articles mencionats:


Imatge del post de : Michelin.

Comentaris