Petita empresa, ennuvola’t
És a les petites empreses, i a les mitjanes que encara no ho hagin fet, a les que cal encoratjar a fer el pas cap el núvol. Tot i que hi ha alguns inconvenients, la majoria evitables, es compensen sobradament pel gran nombre d’avantatges que presenta el núvol.

 

Després de la descripció del núvol i l’impacte en els particulars, arribem a l’article dedicat a les empreses. Em centraré sobre tot en les petites empreses, doncs les grans empreses ja estan molt avançades en l’ús de la tecnologia del núvol i fins i tot les empreses mitjanes també tenen nivells elevats d’ús.
Com vam explicar en el primer article, hi ha tres serveis diferenciats dins del que anomenem núvol, IaaS, SaaS i PaaS. El servei de PaaS està orientat a empreses específiques que vulguin desenvolupar aplicacions tant per comercialitzar com per ús intern. En general les empreses amb aquest perfil, ja tenen clar que han d’usar el núvol i per tant no parlaré d’aquesta opció.
El servei més important per a les petites empreses, és el SaaS, l’ús d’aplicacions. Aquestes aplicacions es troben al núvol, és a dir s’hi accedeix a traves d’Internet. Podem trobar tot tipus d’aplicacions en aquest format per a la gestió empresarial, des de petites utilitats per a tasques concretes, portals de comerç electrònic o complets sistemes de gestió empresarial integral. Per tant podem plantejar-nos usar aplicacions en el núvol per a gairebé qualsevol part de l’empresa.
El primer gran avantatge que ofereix una aplicació en modalitat SaaS és en la reducció dels costos d’empresa. Les despeses que genera un model SaaS són per ús, és a dir que es facturarà en funció del nombre d’usuaris que hi tinguin accés, de la quantitat de dades que hi introduïm, o d’altres mesures quantificables. Per tant passem de tenir un immobilitzat a casa, amb la necessitat d’inversió, a tenir una despesa. A més a més aquesta despesa serà fàcilment imputable a una activitat i per tant la seva gestió com a cost variable, amb qualsevol de les seves variants serà relativament senzilla. Per altra banda, també reduirem despeses de manteniment de la infraestructura a l’empresa doncs ja no seran necessàries al no existir aquesta infraestructura.
El segon avantatge és l’augment de la productivitat dels treballadors. Estem parlant d’eines que usen les grans empreses, per tant estan provades i actualitzades als darrers avenços per tal de millorar la productivitat d’aquestes grans empreses. A més a més, aquest augment de la productivitat serà continuat doncs les empreses que comercialitzen tecnologies SaaS, van evolucionant les seves eines de manera continuada per tal de mantenir la seva quota de mercat i estar al dia de les millores que hi ha dins d’aquest àmbit. Cap veure també com a avantatge que aquestes actualitzacions de les aplicacions no representaran un maldecap per als usuaris, doncs es van realitzant de manera transparent per a ells.
Un tercer avantatge és que donat que programari que es comercialitza en aquesta modalitat no requereix grans processos d’implementació, té una gran usabilitat i és molt intuïtiu, no es necessari un elevat nombre d’hores fins que l’eina comença a ser funcional i operativa. Podem començar a obtenir resultats en un període relativament curt de temps.
Per a petites empreses que tenen necessitats molt específiques serà necessari que contemplin l’ús del servei de IaaS. En aquesta modalitat de servei, es podran llogar recursos de computació per tal d’usar-los en l’execució d’aquesta aplicació especial que té l’empresa. En aquest cas, es perd l’avantatge de l’estar usant les darreres tecnologies, estem parlant d’una aplicació molt específica i també es perd una part de la reducció de costos. Eliminarem les inversions en immobilitzat a canvi de despeses però segurament seguirem tenint també les despeses en manteniment. Caldria veure si realment aquesta aplicació és tant específica o es podrien obtenir uns beneficis semblants amb una eina més genèrica en un model SaaS.
També hi ha inconvenients, la majoria però són evitables. Un dels punts clau a l’hora de triar una aplicació en model SaaS són les consideracions inicials, tenir clar quines són les característiques del servei que volem. No tant a nivell funcional de l’aplicació, sinó pròpiament del servei i del proveïdor, en quin format estan les dades, existeix la possibilitat de treure totes les dades de manera senzilla, i d’importar informació externa, existeix documentació, és un proveïdor contrastat, és senzill de marxar d’aquest proveïdor, etc.
Un cop tingudes en compte les consideracions anteriors, el major inconvenient que ens trobarem serà l’estandardització de les aplicacions. Si bé les aplicacions poden personalitzar-se, haurem de romandre dins dels límits de la personalització que ens permet l’aplicació. No podrem demanar desenvolupament diferenciats o propis, som nosaltres que ens hem d’adaptar a l’eina i no l’eina a nosaltres.
Un altre inconvenient que ens trobarem, serà la gestió de les dades. Generalment totes les empreses que ofereixen serveis SaaS tenen certificacions que garanteixen la seguretat de les dades, la seva privacitat, etc. Tot i aquestes certificacions cal fer un acte de fe per creure que no faran un mal ús de les nostres dades.
Dins el mateix camp de la gestió de les dades, ens trobarem amb un altre inconvenient l’agregació de dades. Per tal de poder ajuntar dades de diferents aplicacions SaaS caldrà que recorrem a eines de tercers, també en format SaaS. Això fa que el procés d’agregació de dades entre diferents aplicacions tingui un grau més de complicació.
I no voldria deixar-me un altre inconvenients que moltes vegades per ser tant obvi el passem per alt. Depenem de la connexió a Internet per a poder treballar amb l’eina, sense connexió no tenim accés a res i no podem treballar.
És necessari que superem aquesta por humana cap al canvi, de la sensació de pèrdua de control de les coses que no veiem. Només amb això, i una mica de seny, podrem extreure tots els beneficis que ens aporta la tecnologia en general i el núvol en particular. El núvol és una de les respostes a les moltes preguntes que tenen les empreses i sobretot de les petites empreses.


Links d’interès.Links a d’altres articles mencionats:


Imatge del post de : http://pixabay.com/

Comentaris